Αρχική Ιστορία Αξιοθέατα Εξωκλήσια Νέα - Εκδηλώσεις Επικοινωνία
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ                                                                              Λίμνη, 07/ 08/ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κάνουμε γνωστό στους Δημότες μας ότι ανακοινώθηκαν από τον τελικό Δικαιούχο ΚΜΟΠ τα αποτελέσματα των επιτυχόντων του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Ο πίνακας των επιτυχόντων και ο πίνακας μοριοδότησης όλων των υποψηφίων είναι αναρτημένοι στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.malian.gov.gr, ενώ όλες οι πληροφορίες δίνονται από την ιστοσελίδα του Δικαιούχου http://www.kmop.gr
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από σήμερα. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Για την εξυπηρέτηση των επιτυχόντων η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον τελικό δικαιούχο (ΚΜΟΠ) θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012 στις 9:00 π.μ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ
• Τραπεζικό Λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον οποίο να είναι δικαιούχος
• ΑΦΜ
• ΑΜΚΑ
• ΑΜ – ΙΚΑ
Από το ΔΗΜΟ
 

 
Νέα - Εκδηλώσεις

αν θέλετε να διαφημιστείτε στο Site μας παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

 

Copyright © 2011. Κήρινθος Ευβοίας, All Rights Reserved. Συντήρηση ABSystems | Κατασκευή & Φιλοξενία: Web Ideas